Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2018 - 2019

Chiều ngày 13 - 9, tại trường tiểu học Sơn Thành đã tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2018 - 2019 với sự tham gia đầy đủ đại diện phụ huynh của tất cả các lớp.

           Nhằm nâng cao chất lượng chất lượng dạy và học, tăng cường sự quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục, chiều ngày 13/09/2018, trường TH Sơn Thành đã tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2018 – 2019. Đúng 14h 00’ ngày 13/09/2018, đại diện Phụ huynh học sinh các lớp đã có mặt để tham dự Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2018 – 2019.

Quang cảnh buổi Hội nghị PHHS năm học 2018 – 2019

             Trong buổi Hội nghị nhà trường đã báo cáo những hoạt động và thành tích đạt được của cô và trò trong năm học 2017 – 2018, giúp cho phụ huynh có cái nhìn tổng quan hơn về bước phát triển của nhà trường cũng như tình hình đặc điểm của nhà trường trong năm học vừa qua. Và thông qua chương trình, kế hoạch dạy và học năm học 2018 – 2019. Đồng thời nhấn mạnh một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm học này.

Phụ huynh thảo luận về nội dung Hội nghị

             Tại Hội nghị, phụ huynh đã đưa ra những đánh giá tốt đối với cán bộ, nhân viên nhà trường, nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Hội nghị Ban đại diện Phụ huynh học sinh đầu năm học 2018 – 2019 của trường TH Sơn Thành diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân  thiện. Nhà trường cùng phụ huynh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

             Hội nghị đã bầu ra Ban đại diện mới để phối hợp, nắm bắt tình hình, diễn biến của học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường.

Ban đại diện phụ huynh năm học 2018 - 2019